Anland Nam Cường là đứa con tinh thần của ông lớn trong làng bất đông sản Việt Nam – Tập đoàn Nam Cường, được ấp ủ bởi hai thế hệ, thiết kế theo phong cách không gian