Con số tăng trưởng du lịch ấn tượng khiến Nha Trang trở thành thị trường phát triển bất động sản nghỉ dưỡng du lịch hàng đầu trên cả nước với sự nở rộ các dự án. Nhưng