Mặt bằng biệt thự song lập Gamuda Gardens – Loại SD2

Mặt bằng biệt thự song lập Gamuda Gardens - Loại SD2